998 lub 112 pbzodek@gmail.com

9 września 2017 r. w Warszawie w gmachu Uniwersytetu Warszawskiego obradował XIV Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. W zjeździe wzięło udział 159 uprawnionych do głosowania delegatów Ochotniczych Straży Pożarnych z całego kraju. Z naszego regionu wielkopolskiego brało udział 6 przedstawicieli i 18 delegatów w tym członek z OSP Pępowo dh. Grzegorz Wabiński który na Zjeździe pracował na stanowisku sekretarza w Komisji Mandatowej. W trakcie Zjazdu, odznaczeniami i listami Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP zostało wyróżnionych osiemnaście Ochotniczych Straży Pożarnych, szczególnie zaangażowanych w niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, w tym sierpniowych nawałnic na terenie północnej Polski. Osiem jednostek wśród których znalazła się Ochotnicza Straż Pożarna z Pępowa zostało odznaczonych Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza. Medal ten nadawany jest za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Odznaczenie odebrała delegacja z jednostki OSP w składzie dh. Andrzej Małecki i Poczet Sztandarowy. Wręczenia dokonał Prezes Zarządu Głównego dh. Waldemar Pawlak.